IMP HP M254DW LASERJET PRO WIRELESS 110V
CODIGO: 481